Ang Thyroid

Ito ang “master controller” o pangunahing kumokontrol ng metabolismo.

Ang Thyroid
TUNGKOL SA THYROID

Ang thyroid gland ay ang “master controller” o pangunahing kumokontrol ng metabolismo, at mahalaga ang papel na ginagampanan sa ating kalusugan....

Ang Thyroid
EPEKTO NG KAKULANGAN SA IODINE

Ang iodine ay mahalaga para sa paggawa ng thyroid hormone...

Ang Thyroid
TUNGKOL SA HYPERTHYROIDISM

Ang hyperthyroidism, o isang overactive thyroid, ay nangyayari kapag gumagawa at nagpapakawala ang gland ng labis na thyroid hormone sa dugo...

Ang Thyroid
TUNGKOL SA HYPOTHYROIDISM

Ang hypothyroidism, o ang isang underactive thyroid gland, ay isang karaniwang kondisyon. Ito ang resulta kapag hindi nakagagawa ng sapat na thyroid hormone...

Ang Thyroid
TUNGKOL SA GOITER AT NODULE

Ang kakulangan ng iodine sa diet ay ang numero unong sanhi sa mundo ng paglaki ng thyroid (mas kilala bilang “goiter”)...

Ang Thyroid
TUNGKOL SA KANSER SA THYROID

Sa karamihan ng lugar sa mundo, ang kaso ng kanser sa thyroid cancer ay tumaas ilang dekada na ang nakararaan ngunit ang kaugnay na mortalidad ay bumaba...

GL-NONE-00102
Date of preparation: February 2022