Ang Iyong Kalusugan

Ang thyroid gland ay isang maliit na organ, ngunit ito’y may malaking epekto.

Ang Iyong Kalusugan
Para Sa Mga Magulang

Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng thyroid hormone sa malusog na paglaki at pag-unlad sa panahon ng pagkabata, inaapektuhan ang metabolismo...

Ang Iyong Kalusugan
Mga Bagong Ina

Maraming sintomas ang kapwa under- at overactive thyroid na maaaring bantayan ng mga bagong ina...

Ang Iyong Kalusugan
Ang Fertility

Dokumentado nang maigi na ang sakit sa thyroid, bagaman madalas na hindi napapansin, ay salik sa male at female infertility...

Ang Iyong Kalusugan
Mga Sakit Kaugnay sa Mood

May impluwensiya ang thyroid hormone sa utak...

Ang Iyong Kalusugan
Ang pagbubuntis

Maaaring mangyari ang mga problema sa thyroid habang buntis...

GL-NONE-00102
Date of preparation: February 2022