Symptom Checker

Questionary

Madalas bang di maganda ang pakiramdam mo, mas mabagal kumilos kaysa dati, biglang garalgal ang boses, o nanlalamig lagi ang mga paa’t kamay nang walang malinaw na dahilan?

Maaaring dulot ito ng problema sa thyroid na nararapat bigyang atensiyon.
Magandang idea na itsek nang libre ang iyong mga sintomas.

*Laging kumonsulta sa doktor upang kumpirmahin ang impormasyong ibinigay ng aming Thyroid Checker. Mga palatandaan at sintomas na natukoy ayon kay Zulewsky at al 1997.