Ang Thyroid

Ito ang “master controller” o pangunahing kumokontrol ng metabolismo.

TUNGKOL SA GRAVES’ DISEASE

Tulad ng Hashimoto’s thyroiditis, ang Graves’ disease ay isang autoimmune na karamdaman na nagreresulta sa pangkalahatang over-activity ng buong thyroid gland. 1 Tinatayang 25–40% ng mga pasyente ng Graves’ disease ang nagpapakita ng sintomas ng clinically relevant Graves’ ophthalmopathy (ang inflammation at pagtambok ng mga mata).3 Gayumpaman, ang Graves’ disease ay sinasabayan ng katamtaman hanggang malalang Graves’ ophthalmopathy, na nangyayari sa mas mababa sa 5% ng mga pasyente.2


Sino ang nasa panganib?

Ang kababaihan na wala pa sa edad na 40 ang mas madaling magkaroon ng Graves’ disease.3 Ang mga naninigarilyo’y mas madaling magkaroon ng Graves’ disease at mas posibleng magkaroon ng problema sa mata kaysa sa mga hindi naninigarilyo.3

Mga sintomas ng Graves’ disease

Ang sakit na ito’y maaaring hindi mapansin nang mahabang panahon, ngunit maaari mong maranasan ang ilan sa mga sumusunod na sintomas:1,4

 • Mabilis na tibok ng puso
 • Nerbiyos at/o mainipin
 • Pagkabalisa
 • Hirap sa pagtulog
 • Bawas sa timbang kahit walang pagbabago sa diet
 • Panghihina ng masel, lalo na sa itaas na braso at sa hita
 • Matinding pagpapawis
 • Madalas na pagdumi
 • Magaan o madalang na regla
 • Panginginig ng mga kamay
 • Pagnipis ng balat
 • Pino at marupok na buhok

Mga sintomas ng Graves’ ophthalmopathy na kabilang:1

 • Pula o inflamed na mga mata
 • May pagmamaga ng tissue sa palibot ng mga mata
 • Matambok na mga mata
 • Bihirang-bihira, ang diminished o double vision

Pagsusuri ng Graves’ disease

Hindi maaaring sabihin ng iyong doktor kung ikaw ay may Graves’ disease sa pamamagitan lamang ng mga sintomas nito. Kailangan ang pisikal na pag-eksamen at mga blood test upang magkaroon ng tiyak na pagsusuri.1 Kabilang sa mga dapat obserbahan ay ang  mababang level ng TSH at ang mataas na level ng free thyroxine.5 Upang malaman ang estado ng hyperthyroidism, isang triiodothyronine test rin ang isasagawa. Kung ito’y hyperthyroidism, ang paglaki ng thyroid gland, at problema sa mata na inilarawan sa itaas ay kapwa mayroon, madalas ito ay Graves’ disease.5

Ang paggamot ng Graves’ disease

Tatalakayin sa iyo ng iyong doktor ang pinakamabisang mga paraan ng paggamot upang maiwasang gumawa ang thyroid gland ng labis na thyroid hormone.

 • Mga anti-thyroid na droga na magkokontrol sa hyperthyroidism sa pamamagitan ng pagpigil ng thyroid hormones’ synthesis sa thyroid gland. Kailangan silang ikonsumo ng hindi bababa sa 6 na buwan hanggang 2 taon.5 Sa isang maliit na bilang ng mga pasyente, maaaring maresolba nang permanente ang sakit.5
 • Ang pagsira ng thyroid tissue gamit ang radioactive iodine radiation ay isa ring paraan, ngunit kailangan ng 6-18 na linggo bago pa maabot ang benepisyo.5
 • Ang pangatlong paraan ay ang pagtanggal sa operasyon ng bahagi o ng buong thyroid gland.5

Ang huling dalawang paraan ay maaaring magbunsod ng hypothyroidism sa kinalaunan.5 Manunumbalik sa normal ang iyong thyroid hormone level sa pamamagitan ng pagkonsumo ng angkop na medikasyon.1 Kung iniinda mo ang mga sintomas ng Graves’ disease (tulad ng mabilis na heart rate, pagkabalisa, hindi makatiis sa init at panginginig ng mga kamay) maaaring magreseta nang pansamantala ang iyong doktor ng mga beta-blocker, na magbibigay ng ginhawa sa iyo sa maikling panahon.4,5 Ginagarantiya ng regular na check-up ang pangmatagalang tagumpay sa paggamot.1

Mga kapakipakinabang na website

 http://www.thyroid.org

Mga impormasyon ng pasyente ng thyroid health na nilathala ng American Thyroid Association.

www.thyroid-fed.org

Mga impormasyon ng pasyente mula sa Thyroid Federation International.

www.merckserono.de

Therapiegebiete/Endokrinologische Erkrankungen/Schilddrüse/Broschüren „Ihr Hashimoto Ratgeber“ und „Ihr Basedow Ratgeber“

 1. American Thyroid Association. Graves’ disease. Available at http://www.thyroid.org/what-is-graves-disease/. Last accessed February 2022
 2. Daumerie C. Epidemiology. In: Wiersinga WM, Kahaly GJ (eds): Graves’ Orbitopathy: A Multidisciplinary Approach — Questions and Answers. Basel: Karger, 2010: 33–39
 3. Mayo Clinic. Graves’ disease. Risk factors. Available at https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/graves-disease/symptoms-causes/syc-20356240. Last accessed February 2022
 4. American Thyroid Association. Hyperthyroidism. Available at http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/ata-hyperthyroidism-brochure.pdf. Last accessed February 2022
 5. Ginsberg J. Diagnosis and management of Graves’ disease. CMAJ 2003; 168: 575–585

GL-NONE-00102

Date of preparation: February 2022