TARCZYCA

Jest to „główny kontroler” naszego metabolizmu.

WOLE I GUZKI TARCZYCY

Niedobór jodu w diecie jest pierwszą przyczyną powiększenia tarczycy (powszechnie nazywanego wolem) na świecie1. Zgodnie z danymi szacunkowymi problemem niedoboru jodu na świecie jest dotkniętych 0,7 miliarda osób.


Jak rozpoznać wole?

Wole powstaje, kiedy gruczoł tarczowy próbuje skompensować niedobór jodu i związaną z tym niską i (lub) niedostateczną produkcję hormonów tarczycowych. W tym procesie obserwuje się stopniowe powiększanie gruczołu1.

Osoba z bardzo powiększoną tarczycą może mieć problemy z przełykaniem i oddychaniem3.

Amerykańskie Towarzystwo Endokrynologii Klinicznej (AACE, American Association of Clinical Endocrinologists) zaleca wykonywanie samobadania szyi w celu wykluczenia ewentualnego powiększenia tarczycy4.

Prosta klasyfikacja wizualna może być jednak niedokładna — głównie z powodu możliwości popełnienia błędu przez człowieka i różnic w budowie anatomicznej (np. umięśniona szyja może przykrywać powiększoną tarczycę) — i w żaden sposób nie powinna zastępować diagnostyki prowadzonej przez lekarza.

Jak rozpoznać guzek tarczycy?

Guzki tarczycy to nieprawidłowe struktury tkankowe powstające w gruczole tarczowym5. U niektórych osób może pojawić się jeden, a u innych wiele guzków5. Guzki tarczycy to stosunkowo częsty problem, ponieważ u prawie połowy z nas pojawi się co najmniej jeden guzek przed ukończeniem 60 roku życia5. Podobnie jak w przypadku wola, tworzenie guzków tarczycy może wynikać z niedoboru jodu w diecie6.

Guzki tarczycy widoczne w badaniu izotopowym tarczycy z użyciem jodu I133 klasyfikuje się jako gorące, ciepłe lub zimne. Jeśli guzek nie wychwytuje jodu, wtedy w obrazie jest widoczny jako zmiana „zimna”. Guzki wychwytujące jod będą ciemniejsze i są nazywane zmianami „gorącymi”. Około 85% guzków ma cechy zmian zimnych, 10% ciepłych, a 5% gorących. Z tego 85% guzków zimnych ma cechy zmian łagodnych (nienowotworowych), podobnie jak 90% i 95%, odpowiednio guzków ciepłych i gorących7.

Początkowo większość guzków tarczycy nie powoduje zauważalnych objawów6. Często też pozostają bez rozpoznania, aż do momentu następnego rutynowego badania lekarskiego lub badań obrazowych, takich jak tomografia komputerowa (TK) lub USG szyi wykonywanych z innych przyczyn6. W miarę powiększania się guzki mogą powodować następujące objawy (chociaż jest to rzadko obserwowane):

 • trudności lub ból podczas przełykania6,
 • trudności w oddychaniu6,
 • chrypka6,
 • objawy nadczynności tarczycy6.

W przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jeśli uważasz, że w twojej tarczycy utworzył się guzek, możesz wykonać samodzielne badanie szyi zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologii Klinicznej4. Co nie powinno jednak zastąpić konsultacji z lekarzem

Rozpoznanie i leczenie

Po prostym badaniu fizykalnym wykonywanym przez lekarza, od pacjenta jest pobierana próbka krwi, żeby sprawdzić, czy stężenie TSH we krwi jest wystarczające1. Hormon ten wskazuje, czy praca tarczycy jest prawidłowa. Badanie ultrasonograficzne (USG) szyi wykonuje się, aby określić rzeczywistą wielkość guzków i samej tarczycy1. Badanie to jest całkowicie bezbolesne. Do innych metod oceny guzków należą badanie izotopowe (scyntygrafia) i biopsja cienkoigłowa1.

Jak leczy się wole i guzki?

Nie każde wole i guzek wymagają leczenia3. W zależności od rodzaju i wielkości zmiany niekiedy wymagają tylko regularnego monitorowania. Ogólnie wyróżniamy trzy metody leczenia, a wybór terapii zależy od choroby rozpoznanej u danego pacjenta. Z kolei głównym celem leczenia jest zmniejszenie wielkości tarczycy i guzków.

Leczenie farmakologiczne

W przypadku wola i guzków rozwijających się na tle niedoboru jodu stosuje się suplementację tego pierwiastka1. Jeżeli wole powstały w przebiegu choroby Hashimoto, a u pacjenta stwierdza się niedoczynność tarczycy, w leczeniu podaje się preparaty normalizujące stężenie hormonów tarczycy we krwi1. Kiedy wolu i guzkom towarzyszy nadczynność tarczycy (np. w przypadku guzków gorących), pacjentowi przepisuje się dodatkowe leki1,7.

Leczenie radiojodem

Radiojod podaje się jednorazowo w postaci kapsułki. Izotop przedostaje się z krwi do tarczycy, gdzie zostaje zmagazynowany, a emitując promieniowanie krótkie, powoduje zmniejszenie narządu3.

Leczenie operacyjne

Jedną z metod leczenia guzków tarczycy jest operacyjne usunięcie całego narządu. Częściowe lub całkowite usunięcie tarczycy stosuje się na przykład w leczeniu wola lub guzków, kiedy zmiany te wywołują u pacjenta znaczny dyskomfort. Po zabiegu pacjent wymaga leczenia substytucyjnego, które zastępuje produkcję hormonów tarczycy3.

Bez względu na rodzaj leczenia — i również w ramach profilaktyki zaburzeń czynności tarczycy — zawsze należy pamiętać o właściwej podaży jodu w diecie.

 1. American Thyroid Association. Goiter. 2016 Available at http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Goiter_brochure.pdf. Last accessed February 2022
 2. United Nations. Sixth report on the world nutrition situation. Available at http://www.unscn.org/files/Publications/RWNS6/report/SCN_report.pdf. Last accessed February 2022
 3. Goiters: abnormally large thyroid glands. Available at https://www.endocrineweb.com/conditions/goiters/goiters-abnormally-large-thyroid-glands. Last accessed February 2022
 4. American Association of Clinical Endocrinologists. Neck check. Available at http://www.thyroidawareness.com/neck-check. Last accessed February 2022
 5. Thyroid nodules: prevalence, symptoms, causes, diagnosis, and treatments. Available at https://www.endocrineweb.com/conditions/thyroid-nodules/thyroid-nodules-prevalence-symptoms-causes-diagnosis-treatments. Last accessed February 2022
 6. American Thyroid Association. Thyroid nodules. Available at http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Nodules_brochure.pdf. Last accessed February 2022
 7. Fine needle biopsy of thyroid nodules. Is it cancer or just a benign nodule? Available at https://www.endocrineweb.com/conditions/thyroid/fine-needle-biopsy-thyroid-nodules. Last accessed February 2022

GL-NONE-00102

Data opracowania: Luty 2022 r.