Warunki korzystania

Niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana przez firmę Merck Healthcare KGaA w Darmstadt, Niemcy (zwaną dalej również „Merck”, „my”, „nas” lub „nasz”). Dodatkowe informacje można znaleźć w zakładce „Informacje o spółce” [link do informacji o spółce – https://www.merckgroup.com/en/legal-disclaimer.html].

Witryna internetowa jest przeznaczona wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i edukacyjnych. Chociaż jest dostępna w różnych językach, to nie została dostosowana do wymogów obowiązujących w danym kraju. Używając tej witryny internetowej, użytkownik oświadcza, że korzysta z niej i jej zawartości na własne ryzyko.

W żadnym wypadku niniejsza witryna internetowa ani jej treść nie zastępują porady fachowego pracownika ochrony zdrowia i nie mogą być używane w diagnostyce jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub chorób. Pacjenci powinni zawsze konsultować się z lekarzem lub innym fachowym pracownikiem ochrony zdrowia, aby uzyskać poradę medyczną lub informacje na temat rozpoznania i leczenia. Jeśli sytuacja jest poważna, należy zawsze zadzwonić na pogotowie ratunkowe.

1. Wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość niniejszej witryny internetowej została przygotowana starannie i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Nie dajemy jednak żadnej gwarancji, wyraźnej czy dorozumianej, że informacje zamieszczone na tej witrynie internetowej są kompletne lub poprawne. Należy zwłaszcza pamiętać o tym, że podane informacje mogą być już nieaktualne.

Dostęp i korzystanie z tej witryny internetowej oraz wszelkich powiązanych witryn lub witryn połączonych za pomocą linków odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub roszczenia odszkodowawcze wynikające z brakujących lub nieprawidłowych danych. Witryna internetowa i wszelkie usługi dostępne za jej pośrednictwem są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego użytkownika, a nie do użytku komercyjnego.

2. Uwagi prawne

Wszelkie prawa do witryny internetowej lub wynikające z niej pozostają własnością firmy Merck Healthcare KGaA (Darmstadt, Niemcy), jej oddziałów lub licencjobiorców.

Możemy modyfikować niniejszą witrynę internetową i (lub) zakończyć jej działanie, w całości lub w części, w dowolnym momencie bez uprzedniej informacji według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności. Firma Merck nie jest również zobowiązana do aktualizowania zawartości niniejszej witryny internetowej.

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie szczegóły, dokumenty i prezentacje opublikowane na naszej witrynie internetowej są wyłączną własnością firmy Merck Healthcare KGaA (Darmstadt, Niemcy), jej oddziałów lub osób trzecich, które zezwoliły na ich wykorzystanie. O ile nie uzyskano od nas (Dział Komunikacji Korporacyjnej) pisemnej zgody, nie udziela się zgody na pobieranie opublikowanych i chronionych prawem autorskim treści z naszej witryny internetowej do innych programów lub witryn internetowych ani na wykorzystywanie tych treści w jakikolwiek inny sposób.

Dostęp do niniejszej witryny jest publiczny i nie wymaga rejestracji. Należy pamiętać, że użytkownicy mogą podlegać przepisom wynikającym z miejscowego prawa. Użytkownicy międzynarodowi muszą przestrzegać specjalnych przepisów wynikających z miejscowego prawodawstwa. Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych podlegają warunkom korzystania z witryn internetowych naszych amerykańskich spółek.

3. Dane osobowe

Zależy nam na tym, aby chronić dane osobowe użytkowników. Informacje na temat wykorzystania danych osobowych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności.

4. Zawartość

Niniejsza witryna internetowa zawiera ogólne informacje na temat stanów medycznych. Jej treść ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje porady fachowego pracownika ochrony zdrowia. W związku z tym nie może być używana w diagnostyce jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub chorób. Pacjenci powinni zawsze konsultować się z lekarzem lub innym fachowym pracownikiem ochrony zdrowia, aby uzyskać poradę medyczną lub informacje na temat rozpoznania i leczenia.

Witryna internetowa może również zawierać linki do witryn należących do osób trzecich. Takie linki są udostępniane jedynie jako ułatwienie. Zawartość witryn internetowych należących osób trzecich nie podlega kontroli naszej firmy. Nie składamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności lub ważności takich informacji. Linki nie stanowią również żadnego rodzaju wsparcia lub poparcia dla zawartości strony, do której prowadzą. Dostęp i korzystanie z witryn połączonych za pomocą linków odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Data przygotowania: luty 2022 roku