TWOJE ZDROWIE

Tarczyca jest małym narządem o wielkim znaczeniu.

PO PORODZIE

CHOROBA TARCZYCY U MATKI

Kobiety po raz pierwszy zostające mamami, u których wcześniej nie rozpoznawano choroby tarczycy, mogą w pierwszym roku po porodzie rozwinąć zaburzenie nazywane poporodowym zapaleniem tarczycy (PPT, postpartum thyroiditis)1. Istnieją pewne objawy zarówno niedoczynnej i nadczynnej tarczycy, na które świeże mamy mogą zwrócić uwagę1.


PPT a objawy niedoczynnej tarczycy

Około 25–45% kobiet w fazie niedoczynności PPT doświadczy objawów niedoczynności tarczycy1. Należą do nich zmęczenie, utrata koncentracji, pogorszenie pamięci, zaparcia i przygnębienie1.

PPT a objawy nadczynnej tarczycy

Od 20 do 30% kobiet z PPT doświadcza objawów nadczynności tarczycy1. Należą do nich zmęczenie, kołatania serca, utrata masy ciała, nietolerancja ciepła, nerwowość, niepokój i rozdrażnienie.

Nadczynność tarczycy w przebiegu PPT zazwyczaj rozwija się w pierwszych 6 miesiącach po porodzie (najczęściej około 3 miesiąca) i utrzymuje się przez 1–2 miesiące1. Faza niedoczynności w przebiegu PPT pojawia się zazwyczaj między 3 a 8 miesiącem (najczęściej około 6 miesiąca) i zazwyczaj trwa od 4 do 6 miesięcy.  

Jak leczy się PPT?

PPT jest na ogół przemijającym, przejściowym stanem, który nie zawsze wymaga leczenia.

  • Nowe matki bez objawów niedoczynności tarczycy ze zmianami stężenia TSH (nie więcej niż 10 m j.m./l) we krwi, które nie planują kolejnego dziecka, niekoniecznie wymagają leczenia1.
  • U tych kobiet zaleca się jednak monitorowanie/kontrolę czynności tarczycy między 4 a 8 tygodniem od rozpoznania1.
  • Kobiety z objawami niedoczynności tarczycy lub planujące kolejną ciążę powinny przyjmować odpowiednie leczenie1.
  • Nowe matki z objawami nadczynności tarczycy powinny skonsultować się z lekarzem w celu określenia dalszego leczenia.

Monitorowanie kobiet z PPT

Nawet jeśli rozpoznanie zaburzeń tarczycy może budzić niepokój, PPT nie jest na ogół stanem długotrwałym, a u większości kobiet praca tarczycy normuje się do końca pierwszego roku po urodzeniu dziecka1. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy skonsultować się z lekarzem.

  1. De Groot L, Abalovich M, Alexander EK et al. Management of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97: 2543–2565

GL-NONE-00102

Data opracowania: Luty 2022 r.