TWOJE ZDROWIE

Tarczyca jest małym narządem o wielkim znaczeniu.

ZABURZENIA NASTROJU

NIEPRAWIDŁOWA CZYNNOŚĆ TARCZYCY A ZABURZENIA NASTROJU

Pacjenci z zaburzeniami czynności tarczycy często skarżą się na problemy z nastrojem i funkcjami poznawczymi1. Już w 1825 roku C. H. Parry opisał zależność między zaburzeniami czynności tarczycy i problemami z nastrojem1


Często występujące objawy

Niektóre objawy zaburzeń czynności tarczycy są podobne do objawów obserwowanych w depresji lub zaburzeniach lękowych. Do objawów najczęściej związanych z niedoczynnością tarczycy należą zapominanie, zmęczenie, spowolnienie umysłowe i nieuwaga oraz wahania nastroju, przy czym dominującym objawem jest przygnębienie2. Niepokój, rozdrażnienie, dysforia, wahania nastroju i problemy z koncentracją są typowymi objawami towarzyszącymi nadczynności tarczycy1. U tych osób obserwuje się również spadek libido3.

Poznaj fakty

Około 60% osób z nadczynnością tarczycy prezentuje zaburzenia lękowe, a 31–69% depresyjne1. Depresję często obserwuje się również u pacjentów z niedoczynnością tarczycy, a 40% chorych potwierdza w wywiadzie obecność jednej z postaci zaburzeń depresyjnych2.

U 1–4% pacjentów z zaburzeniami nastroju stwierdza się niedoczynność tarczycy, a subkliniczną postać tej choroby stwierdza się u 4–40% osób w tej grupie1. Dlatego też Amerykańskie Towarzystwo Endokrynologii Klinicznej i Amerykańskie Towarzystwo Tyreologiczne zalecają, aby: „U każdego pacjenta z depresją rozważyć przeprowadzenie diagnostyki w kierunku subklinicznej lub jawnej niedoczynności tarczycy1”.

Leczenie zaburzeń nastroju

Osoby z nadczynnością lub niedoczynnością tarczycy są zagrożone wystąpieniem pewnej postaci zaburzeń lękowych i depresji1. W przypadku niedoczynnej tarczycy istnieje większe ryzyko rozwoju depresji2. Dobra wiadomość jest taka, że u większości pacjentów zaburzenia nastroju i problemy poznawcze ustępują podczas skutecznego leczenia choroby tarczycy2,4. Jeśli chorujesz na niedoczynność tarczycy, prawdopodobnie lekarz przepisze ci lek, który pozwoli unormować pracę narządu5. Jeśli masz nadczynność tarczycy, zostanie ci zaproponowana jedna z następujących opcji leczenia: leki przeciwtarczycowe, leczenie radiojodem lub operacyjne usunięcie części albo całości tarczycy5. U większości pacjentów, po unormowaniu stężeń hormonów tarczycowych, objawy lękowe i depresyjne ustępują2.

  1. Hage MP, Azar ST. The link between thyroid function and depression. J Thyroid Res 2012; 2012: 590648
  2. Heinrich TW, Graham G. Hypothyroidism presenting as psychosis: myxedema madness revisited. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2003; 5: 260–266
  3. Krassas GE, Poppe K, Glinoer D. Thyroid function and human reproductive health. Endocr Rev 2010; 31: 702–75
  4. Bové KB, Watt T, Vogal A et al. Anxiety and depression are more prevalent in patients with Graves’ disease than in patients with nodular goiter. Eur Thyroid J 2014; 3: 173–178
  5. American Thyroid Association. Hyperthyroidism. 2014. Available at http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/ata-hyperthyroidism-brochure.pdf. Last accessed February 2022

GL-NONE-00102

Data opracowania: Luty 2022 r.